4 juny 2011

TROBADA 2011

D’ara endevant anirem entrant fotografies de la feina que s’està fent al Pessebre  Monumental 2011. Aixi com de les diferents exposicions que s’estan preparant . Ara ja es pot veure el que serà la Sala de Diorames on ja comencen a traballar-hi els pessebristes colaboradors.

D’ara endevant anirem entrant fotografies de la feina que s’està fent al Pessebre  Monumental 2011.

Aixi com de les diferents exposicions que s’estan preparant .

Ara ja es pot veure el que serà la Sala de Diorames on ja comencen a traballar-hi els pessebristes colaboradors.