22 octubre 2010

Construcció pessebre. Setembre 2010